Baykee Vietnam, Đại lý chính hãng Baykee Vietnam, Baykee regulator Vietnam

No Product name Baykee Model keyseo
1 MPPT Solar Charge Controller  BK-MPPT-48V 50A Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 
2 MPPT Solar Charge Controller  BK-MPPT-48V 100A Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 
3 MPPT Solar Charge Controller  BK-MPPT-192V 50A Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 
4 MPPT Solar Charge Controller  BK-MPPT-192V 100A Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 
5 MPPT Solar Charge Controller  BK-MPPT-384V 50A Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 
6 MPPT Solar Charge Controller  BK-MPPT-384V 100A Baykee Vietnam, Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 
       
No Product name Baykee Model keyseo
1 uninterruptible power supply system HTT-P 15K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
2 uninterruptible power supply system HTT-P 20K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
3 uninterruptible power supply system HTT-P 30K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
4 uninterruptible power supply system HTT-P 40K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
5 uninterruptible power supply system HTT-P 50K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
6 uninterruptible power supply system HTT-P -60K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
7 uninterruptible power supply system HTT-P 80K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
8 uninterruptible power supply system HTT-P 100K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
9 uninterruptible power supply system HTT-P 120K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
10 uninterruptible power supply system HTT-P 160K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
11 uninterruptible power supply system HTT-P 200K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
12 uninterruptible power supply system HTT-P 300K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
13 uninterruptible power supply system HTT-P 400K Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
       
No Product name Baykee Model Capacity
1 Double conversion on-line  UPS CHP3010K 10kVA
2 Double conversion on-line  UPS CHP3015K 15kVA
3 Double conversion on-line  UPS CHP3020K 20kVA
4 Double conversion on-line  UPS CHP3025K 25kVA
5 Double conversion on-line  UPS CHP3030K 30kVA
6 Double conversion on-line  UPS CHP3040K 40kVA
7 Double conversion on-line  UPS CHP3050K 50kVA
8 Double conversion on-line  UPS CHP3060K 60kVA
9 Double conversion on-line  UPS CHP3080K 80kVA
10 Double conversion on-line  UPS CHP3100K 100kVA
11 Double conversion on-line  UPS CHP3120K 120kVA
12 Double conversion on-line  UPS CHP3160K 160kVA
13 Double conversion on-line  UPS CHP3200K 200kVA
14 Double conversion on-line  UPS CHP3250K 250kVA
15 Double conversion on-line  UPS CHP3300K 300kVA
16 Double conversion on-line  UPS CHP3400K 400kVA
17 Double conversion on-line  UPS CHP3500K 500kVA
18 Double conversion on-line  UPS CHP3600K 600kVA
       
No Product name Baykee Model Capacity
1 digital controlled UPS MP1101K 1kVA
2 digital controlled UPS MP1102K 2kVA
3 digital controlled UPS MP1103K 3kVA
4 digital controlled UPS MP1104K 4kVA
5 digital controlled UPS MP1106K 6kVA
6 digital controlled UPS MP1108K 8kVA
7 digital controlled UPS MP1110K 10kVA
8 digital controlled UPS MP1115K 15kVA
9 digital controlled UPS MP1120K 20kVA
10 digital controlled UPS MP1130K 30kVA
       
No Product name Baykee Model Capacity
1 high frequency UPS HS-1KS / HS-1KH 1kVA
2 high frequency UPS HS-2KS / HS-2KH 2kVA
3 high frequency UPS HS-3KS / HS-3KH 3kVA
4 high frequency UPS HS-6KS / HS-6KH 6kW
5 high frequency UPS HS-10KS / HS-10KH 10kW
6 high frequency UPS HTS-10KH  -
7 high frequency UPS HTS-15KH 15kW
8 high frequency UPS HTS-20KH 20kW
       
No Product name Baykee Model Capacity
1 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-10kVA 10kVA/8kW
2 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-15kVA 15kVA/12kW
3 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-20kVA 20kVA/16kW
4 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-30kVA 30kVA/30kW
5 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-40kVA 40kVA/36kW
6 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-50kVA 50kVA/45kW
7 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-60kVA 60kVA/60kW
8 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-80kVA 80kVA/72kW
9 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-100kVA 100kVA/90kW
10 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-120kVA 120kVA/108kW
11 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-150kVA 150kVA/135kW
12 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-200kVA 200kVA/180kW
13 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-300kVA 300kVA/270kW
14 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-400kVA 400kVA/360kW
15 double conversion UPS - Bộ lưu điện chuyển đổi kép HTT-500kVA 500kVA/450kW
       
No Product name Baykee Model keyseo
1 6-module cabinet UPS BKH060K/10 Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
2 6-module cabinet UPS BKH090/15 Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
3 6-module cabinet UPS BKH120/20 Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
4 10-module cabinet BKH100K/10 Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
5 10-module cabinet BKH150/15 Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
6 10-module cabinet BKH200/20 Baykee Vietnam, Bộ lưu điện UPS
       
No Product name Baykee Model Capacity
1 Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời HW-1K 1kVA
2 Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời HW-2K 2kVA
3 Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời HW-3K 3kVA
4 Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời HWL-1000VA 800W
5 Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời HWL-1500VA 1200W
6 Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời HWL-2000VA 1600W
7 Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời HWL-3000VA 2400W
8 Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời HWL-4000VA 3200W
9 Outdoor Line Interactive UPS – bộ Lưu điện cận tuyến dùng cho ứng dụng ngoài trời HWL-5000VA 4000W
       
No Product name Baykee BK11 Model Nominal Capacity(KVA)
1 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-0.5KVA 0.5
2 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-1KVA 1
3 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-1.5KVA 1.5
4 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-2KVA 2
5 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-2.5KVA 2.5
6 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-3KVA 3
7 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-3.7KVA 3.7
8 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-4KVA 4
9 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-5KVA 5
10 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-6KVA 6
11 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-7KVA 7
12 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-8KVA 8
13 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-9KVA 9
14 BK11 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất nhỏ FEPS-10KVA 10
15 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-10KW  
16 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-20KW  
17 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-30KW  
18 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-55KW  
19 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-80KW  
20 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-120KW  
21 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-150KW  
22 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-180KW  
23 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-250KW  
24 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-300KW  
25 BK33 small Power Supply – Bộ nguồn khẩn cấp công suất trung bình và cao FEPS-400KW  
       
       
No Product name Baykee Model Nominal Power
1 BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động BKS-10KVA 10KVA
2 BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động BKS-15KVA 15KVA
3 BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động BKS-20KVA 20KVA
4 BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động BKS-30KVA 30KVA
5 BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động BKS-50KVA 50KVA
6 BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động BKS-60KVA 60KVA
7 BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động BKS-80KVA 80KVA
8 BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động BKS- 100KVA 100KVA
9 BKS Automatic Voltage Regulator - Bộ điều chỉnh điện áp / bộ điều hợp tự động BKS- 200KVA 200KVA