BIS002K, BIS C-190-05/L, Bộ chuyển đổi BIS C-190-05/L, Đại lý chính hãng Balluff Vietnam

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS002K Sensing
BIS C-190-05/L ; LF data carriers (70/455 kHz)