E2V Vietnam, Teledyne e2v Vietnam, Đại lý chính hãng Teledyne e2v Vietnam

Đại lý chính hãng Teledyne e2v Vietnam

 

100% UK Origin

E2V Vietnam

Code: 8503K
Hydrogen Thyratron (Hàng dễ vỡ)