TR-555 hoặc tương đương, P : 555W, U 230VAC
Kiểu CZ200 hoặc tương đương; điện áp 230V, lực rung 200KN; Vibrating amplitude 1,5 mm; I : 1A; trọng lượng 25kg.
EPIS III hoặc tương đương
Phù hợp với hiện trạng nhà máy
Phù hợp với hiện trạng nhà máy
Phù hợp với hiện trạng nhà máy
Phù hợp với hiện trạng nhà máy
220VDC; 2,5A phù hợp với loại máy cắt VH12H50B13 và VH12H50D32,  Hãng sản xuất: LS hoặc tương đương
220VDC; 2,5A phù hợp với loại máy cắt VH12H50B13 và VH12H50D32 ,  Hãng sản xuất: LS hoặc tương đương
YSAPL2-AL22R hoặc tương đương, AC 230VAC, Phi 25. Type: Led
YSAPL2-AL22Y hoặc tương đương, AC 230VAC, Phi 25. Type: Led
YSAPL2-AL22G hoặc tương đương, AC 230VAC, Phi 25. Type: Led
KH-2204P-2R hoặc tương đương. Phi 22
KH-2204P-2G hoặc tương đương. Phi 22
KH-2201ER hoặc tương đương
LADN31, Hãng sản xuất Scheinerder hoặc tương đương
LC1E09 10.Ith 20A. Ui 690V. 380VAC, 4 kW, Hãng sản xuất Scheinerder hoặc tương đương
LAEN11N, Hãng sản xuất Scheinerder hoặc tương đương
XTPE032B, Uimp 4000V, Ith 2,5A, AC-15, Hãng sản xuất  Eaton hoặc tương đương
A-PKZ0, Hãng sản xuất  Eaton hoặc tương đương
NHI21-PKZ0, Hãng sản xuất  Eaton hoặc tương đương
AGM2-10-PKZ0, Hãng sản xuất  Eaton hoặc tương đương
PKE-XTU-36, Hãng sản xuất  Eaton hoặc tương đương
Phù hợp với hệ thống kích từ DS-DEX, DOOSAN, KOREAN
E1-BDR-5010-PD08.0, Hãng sản xuất: Doosan hoặc tương đương
E1-BDR-5020-PD02.0, Hãng sản xuất: Doosan hoặc tương đương
E1-BDR-5030-PDN0.0, Hãng sản xuất: Doosan hoặc tương đương
E1-BDT-0010-PD0E.0, Hãng sản xuất: Doosan hoặc tương đương
E1-BDT-0030-UD0B.0, Hãng sản xuất: Doosan hoặc tương đương
gG 6A hoặc tương đương. 14x51. 500V - 100kA
E1-BPE-2000-PD0C.0, Hãng sản xuất: Doosan hoặc tương đương
PNOZ X1 hoặc tương đương, 24VAC/DC 3N/O 1N/C
gG63A hoặc tương đương
EJA530E, Hãng sản xuất  Yokogawa hoặc tương đương
40A, 10kV
Type Varisil HE12-S3D2, Hãng sản xuất Tridelta hoặc tương đương
LC1-F185, Hãng sản xuất Scheinerder hoặc tương đương
CAD-32F7, Hãng sản xuất Scheinerder hoặc tương đương
CAD-50F7, Hãng sản xuất Scheinerder hoặc tương đương
Đĩa ly hợp loại nhiều đĩa, Multidisc Clutch. Model: DLK1-80A hoặc tương đương, Voltage: 24VDC, P: 79W, trọng lượng: 23kg
Cầu chỉnh lưu 3 pha,  Diode: D1toD3 - 40 HMR 150 & D4toD6 -40 HM 150 hoặc tương đương
BHTBD04N101K hoặc tương đương, 400/230V AC, 1KVA
Electric heater assy no A-454 hoặc tương đương
Công tắc báo mức loại cánh quay Seojin, Instech Model: SPS, 3A1COPP1A, output: 1SPDT hoặc tương đương
XMTA8000 hoặc tương đương
HG30-32A hoặc tương đương
HG30-6A hoặc tương đương
MTC800-1600V hoặc tương đương
JBK3-50VA, Hãng sản xuất Tengen hoặc tương đương
QJ3-50  hoặc tương đương