Sincra Vietnam, Pyrometer CellaPort PT _PT 110_0 -1000 ° C Non-metallic, Đại lý chính hãng Sincra Vietnam

00% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: BE AHE 10
Type III ; Electronic block (230VAC-50Hz)

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: CA1 XAHE 10
Ignitor ATEX Version ø 21.3mm  ; L = 3,630 mm

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: EC AHE 10
Electrode Cap F 18 mm

100% France Origin

Sincra Vietnam

P/N: CL AHE10
Link cable L = 5m