dls-27n-20-c-pc-m27-e220-dinel-cam-bien-muc-dien-dung-dinel.png

DLS-27N-20-C-PC-M27-E220 Dinel – Capacitive level sensors – Cảm biến mức điện dung

  • Tên thiết bị: Capacity level sensor – Cảm biến mức điện dung
  • Mã đặt hàng: DLS-27N-20-C-PC-M27-E220
  • Nhà sản xuất: Dinel
  • Nhà cung cấp: PTC Việt Nam, Nhà phân phối Dinel Việt Nam, Dinel Vietnam, Dinel Distributor Vietnam

Cảm biến mức điện dung DLS® được thiết kế để cảm biến giới hạn mức chất lỏng và khối lượng lớn chất rắn trong bể chứa, bể lắng, ống hoặc phễu, xilô, v.v. Các cảm biến được sản xuất theo nhiều biến thể của điện cực cảm biến (thanh và dây). Các điện cực có thể được cung cấp một lớp phủ cách điện, một tính năng hữu ích trong trường hợp cảm biến phương tiện kết dính, linh hoạt hoặc dẫn điện. Điện cực dạng que cũng có sẵn phiên bản với ống tham chiếu để đo chất lỏng trong bể làm từ vật liệu không dẫn điện

Điện cực que bán phủ để phát hiện chất rắn dạng khối hơi dính (xi măng, bột mì) và chất lỏng không dẫn điện (dầu thực vật), lắp đặt ngang, nghiêng hoặc dọc.

Chiều dài điện cực từ 0,1m đến 1m.