s-20-wika-cam-bien-ap-suat-wika.png

S-20 Wika – Pressure transmitter – Cảm biến áp suất

  • Tên thiết bị: Pressure Transmitter Cảm biến áp suất
  • Mã đặt hàng: S-20
  • Nhà sản xuất: Wika
  • Nhà cung cấp: PTC Việt Nam, Wika Vietnam, Nhà phân phối Wika Việt Nam

Cảm biến áp suất S-20 cho các ứng dụng công nghiệp nói chung là giải pháp lý tưởng cho những khách hàng có yêu cầu đo lường khắt khe. Nó có độ chính xác rất cao, thiết kế đẹp gọn và số lượng biến thể đặc biệt, có nghĩa là nó có thể phù hợp với phạm vi ứng dụng rộng nhất.

Ứng dụng

  • Ứng dụng công nghiệp
  • Yêu cầu ứng dụng trong nghiên cứu và phát triển
  • Môi trường khắc nghiệt trong ngành công nghiệp chế biến