t-402-5507-checkline-dau-do-checkline.png

T-402-5507 Checkline – Transducer – Đầu dò

  • Tên thiết bị: Transducer – Đầu dò
  • Mã đặt hàng: T-402-5507
  • Nhà sản xuất: Checkline
  • Nhà cung cấp: PTC Việt Nam

T-402-5507

Đường kính 1/4", 15 MHz kèm cáp.

Bao gồm các đầu đây chuyền trễ có thể hoán đổi nhau chiều dài 1/2" và 3/8".

Đây là đầu dò tiêu chuẩn dùng cho TI-007X và TI-007DLX của Checkline.