wy3h3c40z4-wy3h3c30z4-woonyoung-solid-state-relay-woonyoung.png

WY3H3C40Z4 / WY3H3C30Z4 Woonyoung - Solid State Relay Woonyoung

  • Tên thiết bị: Solid State Relay – Rờ le
  • Mã đặt hàng: WY3H3C40Z4 / WY3H3C30Z4
  • Nhà sản xuất: Woonyoung
  • Nhà cung cấp: PTC Việt Nam, Woonyoung Việt Nam

WY3H là dòng sản phẩm loại 3 pha. Sản phẩm này có tính năng điện trở được gia cố bằng cách sử dụng các bộ phận có độ tin cậy cao mang công suất AC90~480V, 10-80A Đây là loại SSR thông được trang bị với LED theo điều khiển đầu vào.