1030-zahm-nagel-dong-ho-do-ap-suat-zahm-nagel.png

1030 Zahm& Nagel – PRESSURE GAUGE – Đồng hồ đo áp suất

  • Tên thiết bị: Pressure Gauge – Đồng hồ đo áp suất
  • Mã đặt hàng: 1030
  • Nhà sản xuất: Zahm & Nagel
  • Nhà cung cấp: PTC Việt Nam, Nhà phân phối Zahm & Nagel Việt Nam,  Zahm & Nagel Vietnam

1030 là thiết bị đo áp suất, tỉ lệ kép  0-60 PSI, 0-4,2 dg/cm2. Thiết bị chính hãng, xuất xứ Mỹ